ผู้นำสาระการเรียนรู้ กลุ่มภาษาอังกฤษ
English Proficiency หรือที่เรียกว่า ความเป็นเลิศทางด้านภาษาคือสิ่งหนึ่งที่ทางมหาลัยอัสสัมชัญได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับผู้เช้าศึกษาทุกคน ตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ารับการศึกษา ซึ่งผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียนตั้งแต่ ENGLISH 1 – 4 และมีการแข่งขันทางคะแนนที่สุงมากเนื่องจากเกรด C จะถูกตัดคะแนนที่ 70 และ เกรด A จะถูกตัดคะแนนที่ 95 น้อง ๆ และผู้ปกครองจึงสามารถมั่นใจได้ว่าติวเตอร์ที่สอนนั้นมีความสามารถสูงรอบด้านทั้งการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ ใช้โดยตรงในการทำข้อสอบ หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นการสนทนาได้อย่างราบรื่น
ติวเตอร์อาร์ม กฤตนัย(ABAC)

สามารถเก็บเกรด A ได้ทั้งหมดตั้งแต่ ENGLISH 1 – 4 สอนสนุก เป็นกันเอง สำเนียงดี เน้นยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ทั้งการนำไปใช้สอบ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน – คะแนน IELTS 7.5, TOEIC 835

ติวเตอร์ส้ม สิริดร้า(ABAC)

ใช้ชีวิตมัธยมที่ต่างประเทศ จบ High school จากประเทศซาอุดิอาระเบีย พูดภาษาอังกฤษได้เสมือนเป็นเจ้าของภาษา เน้นตลก เเป็นกันเอง ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้สอบ และในชีวิตประจำวัน

ติวเตอร์ซาน่า ปราถนา(ABAC)

สามารถข้ามการเรียนมัธยมปลายได้โดยการสอบข้อสอบ IGCSE ที่มีความหินทางด้านภาษา เก็บเกรด A ได้ตั้งแต่ English 1 – 4 สไตล์การสอนที่ไม่เน้นท่องจำ เน้นใช้ความเข้าใจหลักภาษาและความเคยชิน

ติวเตอร์ทราย มันตรินี(ABAC)

มีความเชี่ยวชาญพิเศษพิเศษของหลักไวยกรณ์ขั้นสูงที่แม่นยำมาก สามารถข้ามการเรียนมัธยมปลายได้โดยการสอบข้อสอบ IGCSE ที่มีความหินทางด้านภาษา เก็บเกรด A ได้ตั้งแต่ English 1 – 4

ติวเตอร์อาร์ม พศิน(ABAC)
ผ่านการเรียนหลักสูตรอินเตอร์ตั้งแต่มัธยมต้นจนจบมหาวิทยาลัย และสามาถ เก็บเกรด A ได้ตั้งแต่ English 1 -3 – คะแนน TOEIC 860 อีกทั้งยังมีความเชียวชาญสูงในการสอนผู้เรียนผ่านทาง Skype
ติวเตอร์แบม กัณฑ์ธร

ใช้ชีวิตในประเทศอินเดียรวม 3 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว สำเนียงดี สไตล์การสอนที่เน้น เฮฮา มีความเป็นกันเอง มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการสอน Speaking และ Listening

ผู้นำสาระการเรียนรู้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ติวเตอร์เอิร์ธ ณภัทร(ABAC)

มีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์การคำนวณทางคณิตศาสตร์ สามารถเก็บ A เกือบทุกวิชาที่ใช้ตรรกะทางคณิตศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์, สถิติ, และเศรษฐศาสตร์ และมีการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

ติวเตอร์นิว วรเมธ(ABAC)
เชี่ยวชาญการสอนวิชาวิศกรรมพื้นฐาน เช่น แคลคูลัส ฟิสิกส์ เคมี และชีวะ รวมถึงวิศกรรมการบิน เน้นตรงจุดในการทำข้อสอบ และนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง และมีการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
ติวเตอร์อาร์ม กฤษณุ(พระจอมเกล้าธนบุรี)

พี่อาร์มจากรั้ว มจธ เชี่ยวชาญการสอนวิศกรรมพื้นฐานทุกประเภท รวมถึงวิศวกรรมโยธาเป็นคนตลก สอนสนุก เป็นกันเอง เน้นทำความเข้าใจ เพื่อนำไป Apply ในการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

ผู้นำสาระการเรียนรู้ วิชาสามัญ และสายอาชีพ
ติวเตอร์กีตาร์ ศักดิ์ระวี(พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

มีความเชี่ยวชาญในวิชา สังคม คณิตฯ และภาษาไทย ถนัดในการสอน O-NET และ GAT-PATเน้นการสอนที่สนุกเป็นกันเองให้กับผู้เรียน พร้อมเทคนิคในการจำได้ง่ายๆ วิชาไหนที่ว่ายาก ติวเตอร์กีตาร์จัดให้

ติวเตอร์ก้อง กฤษณะ(มหาวิทยาลัยหัวเฉียว)
เคยเป็นติวเตอร์สอนเรื่องระบบบัญชีตั้งแต่เรียนอยุ่่มหาลัย โปรไฟล์พี่ก้องไม่ธรรมดา ปัจจุบันทำงานตรวจสอบบัญชีอยุ่ Audit กับบริษัทยักษ์ใหญ่ สไตท์การสอนเป็นคนที่ชอบสอนแล้วให้เด็กเข้าใจมากกว่าการจดจำ
ติวเตอร์เมย์ วนิดา(พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

พี่เมย์จากรั้วพระนครเหนือ จบจากสาขาวิทยาการสารสนเทศ เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนโปรแกรม เขียนเว็บไซต์ ระบบฐาน ข้อมูล ระบบปฏิบัติการ ปัจจุบันทำงานให้กับบริษัทคอมฯยักษ์ใหญ่